Asil Gıda

2007 yılı Kasım ayında EkinAta bünyesine katılan “Asil Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti”, katıldığı günden itibaren yaptığımız yatırımlarla, kapasitesini 2 kat arttırarak günlük 350 metrik tonluk bir ayçiçek tohumu işleme seviyesine ulaşmıştır.

Marmara Tarımsal

“2006 Yılı Haziran ayında grubumuz bünyesine katılan “Marmara Tanmsal Ürünler Depolama ve Ticaret A.Ş.” EkinAta Grubuna katıldığı günden beri yaptığımız yatınmlar neticesinde, günlük 650 metrik ton yağlı tohum işleme kapasitesi.